Stichting A-vents
organisator historische rally-evenementen
Betuwe Classic


Betuwe Classic

Op 2 april 2016 is het zover en zal alweer de 5e editie van de Betuwe Classic plaatsvinden. De route gaat zoals de naam het al aangeeft door de Betuwe en dit jaar wordt een nieuw gebied aangedaan: de Bommelerwaard. In april is de bloesem nog niet vol in bloei, maar dat neemt niet weg dat tijdens het verrijden van de route, genoten kan worden van de mooie omgeving. De Betuwe Classic staat er om bekend dat deze zich voornamelijk richt op de Tourklasse. Dat neemt niet weg dat wij voor de Sportklasse altijd een paar instinkers verzinnen.
Ook dit jaar zal de route uitgezet worden door René Klement. Waarbij hij geassisteerd wordt door Folkert Kamp en aan de zijlijn zal Henk Ledderhof een toeziend oog richten op de route.
Globaal zal het evenement er als volgt uit zien:
Voor de start zijn we weer welkom bij Garage Knobbout in Beusichem. Na een route van ongeveer 2 uur, zal er een koffiepauze met lekkernij ingeroosterd worden bij Restaurant De Betuwe in Tiel, waar we op het parkeerterrein de Sportklasse zullen uitdagen om een test uit te voeren. Daarna wordt een traject van circa 1,5 uur gereden met aansluitend de lunch. Ook deze zal bij Restaurant De Betuwe geserveerd worden en wordt Tourklasse uitgedaagd dezelfde test te verrijden die de Sportklasse tijdens de koffiepauze heeft gedaan. In de middag voorzien we een route van ongeveer 3 uur, zodat we rond half 5 kunnen neerstrijken bij De Blusser in Beusichem.
De lengte voor de Tourklasse komt op circa 225 km en voor de Sportklasse zetten we circa 250 km weg. De systemen zijn simpel en beperken zich tot: blokkerende pijlen, gemodificeerde pijlen en grensbenadering.

Inschrijfvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan dit evenement zal er aan een aantal voorwaarden voldaan moeten worden. Op onze website zijn (binnenkort) het bijzonder reglement en de routeopdrachten te vinden. In het kort:
- De deelnemende equipe bestaat uit een bestuurder (in bezit van rijbewijs) en een navigator (minimaal 16 aar oud).
- Zij zijn in het bezit van een auto welke 30 jaar of ouder is, minimaal WA verzekerd (inclusief inzittenden) en voldoet aan alle vereiste wet- en regelgeving bijv. APK.
- Er wordt een inschrijfgeld voldaan van EUR 179 op bankrekeningnummer NL73INGB0660788993 t.n.v. Betuwe Classic te Westervoort o.v.v. de naam van de equipe.
Het maximum aantal equipes wordt door ons gesteld op 90 equipes.

De inschrijving sluit op vrijdag 19 maart 2015 om 24.00 uur.

Het evenement wordt georganiseerd onder auspicien van de NHRF en de organisatie zal via de NHRF een aanvullende secundaire WAM-dekking afsluiten, deze is geldig van de start tot de finish van het evenement.
De Betuwe Classic telt mee voor het DHRC Nederlands Kampioenschap Historische Rally’s 2016.