Stichting A-vents
organisator historische rally-evenementen
STAR Rally

STAR Rally 2021

Aan de rally kan worden deelgenomen met auto’s met een bouwjaar van voor 1-1-1991. De auto dient voor de duur van de rally tot de openbare weg te zijn toegelaten en voorzien te zijn (indien van toepassing) van een geldig APK. Deelnemende auto’s behoeven niet voorzien te zijn van een FIA of FIVA-identiteitspaspoort of -kaart.

Het maximumaantal deelnemende auto’s is vastgesteld op 100 equipes.

Een equipe bestaat uit een bestuurder en een navigator. De bestuurder moet minimaal 18 jaar zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs. De navigator moet minimaal 16 jaar oud zijn.

De STAR Rally 2021 is een regelmatigheidsrit voor klassieke auto’s die op zaterdag 6 november 2021 wordt georganiseerd door de Stichting A-vents onder auspiciën van de NHRF.

  De rally wordt verreden in overeenstemming met:
 • De wegenverkeerswetgeving van Nederland.
 • Het Standaard Reglement Regelmatigheidsritten (SR) NHRF.
 • Een Bijzonder Reglement (BR) en eventuele aanvullende bulletins.

Voor het verrijden van de STAR Rally is het uitvoeren van routeopdrachten en het aandoen van tijdcontroles doorslaggevend. Het evenement bestaat uit twee verschillende trajecten.

  Er zijn drie klassen met elk verschillende routeopdrachten:
 • Tourklasse: geschikt voor de minder ervaren en beginnende deelnemers, totaal ca.200 km.
 • Sportklasse: geschikt voor de meer ervaren deelnemers, totaal ca. 225 km
 • Expertklasse: geschikt voor de zeer ervaren deelnemers, totaal ca. 250 km
,

Het evenement wordt verreden binnen de grenzen van de Provincie Gelderland. Start, finish, diner en prijsuitreiking vinden plaats in Hotel Apeldoorn - de Cantharel, Van Golsteinlaan 20, 7339 GT in Ugchelen. De STAR Rally telt mee voor het DHRC Nederlands Historisch Kampioenschap 2021. Kosten voor inschrijving bedragen: € 189, - per equipe. Het volledige inschrijfgeld dient uiterlijk voor 15 oktober 2021 te zijn voldaan door overmaking op rekeningnummer NL73 INGB 0660 7889 93 t.n.v. STAR Rally te Westervoort, onder duidelijke vermelding van de beide namen van de equipe.

Een zakelijke inschrijving, gecombineerd met sponsoractiviteiten, is mogelijk voor één of twee equipes.

  In het inschrijfgeld is begrepen (wat u krijgt):
 • Koffie/thee met een lekkernij aan de start
 • Infoboek, kaartfragmenten, controlekaart(en), rallyschilden, raamstickers
 • Secundaire WAM verzekering
 • Een uitgebreid lunchbuffet inclusief rallykroket
 • Een stamppot buffet na de finish
 • Uitgebreide schriftelijke uitleg
 • Daarnaast is bij het inschrijfgeld inbegrepen (wat wij u geven):
 • De rally in een prachtig gebied
 • Een geoliede organisatie van officials en rekenkamer
 • Leges voor vergunningen
 • Onkosten voor alles wat hierboven beschreven is

Stichting A-vents maakt gebruik van het collectieve verzekeringspakket van de NHRF, waarin een verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of goederen van derden en/of vrijwilligers en/of medewerkers en/of deelnemers. Daarnaast is in dit pakket een secundaire WAM verzekering ten behoeve van de deelnemers opgenomen.

De 18e editie van de STAR Rally zal op 6 november 2021 verreden worden in de omgeving van Apeldoorn en de Noord-Veluwe. De rally die wordt uitgezet door Peter Staal en René Klement. De route- en uitlegboeken worden samengesteld door Folkert Kamp, terwijl Kees van Hattum de reglementen en vergunningen voor zijn rekening neemt. Henk Ledderhof draagt de zorg voor de organisatie. De rijtijd van de twee verschillende trajecten zijn per traject ongeveer 3,5 uur.

10 minuten voor uw starttijd kunt u bij de starttafel het routeboek ophalen en op uw starttijd ontvangt u, uw controlekaart. Op de controlekaart zullen wij alle ideale passeertijden van de equipe vermelden.

De STAR Rally 2021 wordt verreden volgens verschillende kaartleessystemen, die afwisselend en door elkaar worden gebruikt. De verschillende kaartleessystemen zijn pijlen- en puntenrit, kortste en één na kortste routes, grensbenadering, ingetekende lijn en vertakte pijlen etc.

Globaal tijdschema:

 • Ca. 07.30 Opening documentcontrole, ontvangst deelnemers met koffie, thee en wat lekkers;
 • Ca. 08.30 Start eerste equipe voor het ochtendtraject
 • Ca. 12.00 Aankomst eerste equipe lunchpauze
 • Ca. 13.00 Vertrek eerste equipe voor het middagtraject
 • Ca. 16.30 Finish eerste equipe
 • Ca. 17.30 Finish laatste equipe en start winterbuffet
 • Ca. 18.30 Prijsuitreiking
 • De acceptatiebrief wordt uiterlijk zaterdag 30 oktober 2021 via e-mail verzonden, nadat de equipe aan alle inschrijfvoorwaarden heeft voldaan.

  STAR Rally 2021

  Website: STAR Rally

  Datum:
  06 November 2021

  X
  Loading...